Doživi Goričko – narava

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 44 območij narave.  Status naravne vrednote imajo med drugim Sotinski breg, slatinski vrelec v Nuskovi, ekstenzivni travniki v Motvarjevcih in Budincih ter Ledavsko jezero.

Za Krajinski park Goričko pa je določenih 96% površine kot območje za varovanje 11 vrst ptic – med drugim tudi bele štorklje, velikega skovika in smrdokavre; 18 vrst drugih živali – rogač, veliki pupek, navadni netopir, vidra,…; ter 7 habitatnih tipov: bukovi gozdovi, obrečna vrbovja, nižinski travniki,…

Kulturna krajina

Kulturna krajina je pojem za opis prostora, kjer je razvidno sobivanje človeka in narave. Človek svoje naravno okolje zaradi pridelave hrane, gradnje in črpanja naravnih virov nenehno spreminja. In kadar je raba naravnih virov zmerna, je kulturna krajina privlačna in v ravnovesju z naravo. 

Kulturna krajina Goričkega obsega njive, vinograde, mejice, travnike, visokodebelne sadovnjake, mokrotne travnike, gozdove, … Celotno krajino pa bogati pestrost rastlinskega in živalskega sveta. 

Slatinski vrelec v Nuskovi

Vrtina naravnega izvira mineralne vode v Nuskovi je iz leta 1969 in seže 50 m globoko.

Čeprav okus in vonj vode vsem ne ustrezata – zaradi vsebnosti železa ima voda zelo specifičen vonj in okus, pa so okoliški prebivalci – ne samo iz Nuskove, ampak tudi iz Sotine, Serdice, Gornjih Slaveč in drugih vasi nosili pitno mineralno vodo na svoje domove.

Ob vrelcu je pod slamnato streho urejeno prijetno počivališče.

Serdiški breg

Serdiški oz. Rdeči breg – tik pod površino se nahaja rdeča prst – je 416 m visok hrib, ki se nahaja v neposredni bližini meje z Avstrijo.

Gre za drugi najvišji hrib Prekmurja, skupaj s Sotinskim bregom in reko Ledavo pa tvorijo naravno sotesko.

S travnatega vrha, na katerem stoji nekaj klopi in lesena brunarica, se nam odpre lep razgled na Goričko, ob lepem vremenu pa tudi na del Pohorja.

Izlet

Pridruži se nam na potepih po Goričkem. 

Na razpisane datume bomo skupaj odkrivali že znane in manj znane kotičke, kraje in ljudi na Goričkem.

Lahko pa zate in za tvojo skupino pripravimo izlet in dogodivščino, krojeno po tvoji meri.

V vsakem primeru – ali z nami ali pa s tvojo ekipo – naj bo dan na Goričkem povezan z vsemi čuti.

Pohod

Pohode na Goričkem organizirajo različna športna, rekreativna in turistična društva.

Številni izmed njih pa so svoje pohode vključili v pohodniško izkaznico. Izkaznico je leta 2009 začelo izdajati Goričko drüjštvo za lepše vütro.

Za uvrstitev pohoda v pohodniško izkaznico je potrebno izpolniti nekaj kriterijev, vsi pohodi pa so vodeni in vključujejo tudi različne okrepčitve med samo potjo in/ali na zaključku poti.

Utrinek

S tabo delimo ujet utrinek iz narave Goričkega. Fotografijo brunarice na Serdiškem bregu je posnel Denis Kranjec.

Z veseljem pa bomo na tej strani delili tudi tvoje fotografije pokrajine Goričkega.

Svojo fotografijo nam lahko posreduješ preko kontaktnega obrazca, ki ga najdeš TUKAJ.