Panoramska slika Grada Grad; vir: Občina Grad

Ogled grajskega kompleksa je odlična priložnost za potovanje v preteklost in spoznavanje naravnih in kulturnih zanimivosti Goričkega. Grajsko poslopje za baročnimi arkadnimi hodniki skriva arhitekturne, umetniške in rokodelske zaklade, ki jih lahko spoznate ob spremstvu vodnika ali sami. Podrobno je predstavljena narava in kulturna krajina območja v obliki razstav in filmov. V središču za obiskovalce so zbrane informacije o naravni in kulturni dediščini Goričkega in Pomurja. 

Šolske skupine grad raziskujejo v družbi zmaja Kača, ki sproti odkriva zanimivosti gradu in učencem popestri ogled z ugankami, nalogami ali spretnostnimi izzivi. Ogled lahko dopolnite z delavnicami tkanja, lončarjenja ali izdelave zgibank. Lahko pa se odločite za naravoslovni dan in spoznate pestrost vsega živega na Goričkem.  

Prostori Kukavica, Upkaš in Vidra so namenjeni naravi oziroma kulturni krajini Krajinskega parka Goričko. 

Grad Grad je vključen v mednarodno Cesto gradov, ki poteka po 37 lokacijah v Sloveniji in Avstriji.

VSTOPNINA ZA OGLED GRADU IN/ALI GRAJSKEGA DVORIŠČA
od 1.3.2022

POSAMEZNIKI IN ORGANIZIRANE SKUPINE DO 30 OSEB

  • Odrasli – 5,00€
  • Upokojenci – 4,00€
  • Otroci, dijaki in študenti – 3,00€
  • Družine (2 odrasla + 2 otroka) – 13,00€

ORGANIZIRANE SKUPINE NAD 30 OSEB

  • Odrasli in upokojenci 4,00€
  • Otroci, dijaki in študenti 3,00€

DOPLAČILO ZA VODENJE OBISKOVALCEV – SKUPINE DO 10 OSEB

Odrasli, otroci (6-15 let), dijaki, študenti, upokojenci.
Poleg vstopnine po osebi je doplačilo za vodnika, ki spremlja in vodi skupino po gradu Grad.

30,00 EUR
* vodenje se izvede ob predhodnem dogovoru